Verksamhetsbilder från skolan

Jag har i mitt arbete inom skolan dokumenterat skolvardag under många år. Här är ett urval av verksamhetsbilder. Samtliga bilder är redan använda av skolförvaltningen och godkända för publicering.